Archief

Archief voor november, 2014

Mais oú sont les neiges d’antan

Lees de rest

Cultuur en de wijsheid van het lichaam

Volgens Ian McGuilchrist gaan onze hersenen op te werk op een wijze die nauw samenhangt met splitsing van ons brein in twee hersenhelften. Als je een probleem wilt begrijpen en oplossen, ga je eerst ‘patroon-denken’, dat gebeurt met de rechter hersenhelft die het patroon oppikt, nadat de prefrontale hersenschors ( die zelf overigens over twee […]

Lees de rest

Luther en het moderne ongeloof

Hoe kun je een acteur spelen die geen acteur kan spelen? Dat is het moeilijkste wat er is. Een goed acteur die deze rol goed speelt, moet zichzelf geweld aandoen. Toch is het mogelijk, dunkt mij. Zonder te schmieren, want dan val je meteen door de mand als een slecht acteur die een slecht acteur […]

Lees de rest

Land van mist, mest en mythe

(foto: Wim Bors) ‘In Friesland is een kwetsend boek verschenen. U denkt wellicht aan een Friese Cremer, aan sex en zo. Nee, het is God, om wie het wringt”. Met deze pakkende zin opent dr. Fokke Sierksma — Fries van afkomst, godsdienstfenomenoloog aan de Leidse universiteit van professie, essayist, journalist, criticus en nog enige dingen […]

Lees de rest

Een vloek in de kerk van Friesland

‘Ik gun de Friezen alle goeds, maar ik kan niet tegen die nuchterheid, die het demonische, het verscheurde, de nachtzijde & de schaduwzijde van de mens & van het menselijk bestaan ontkent. Het zal wel van de openheid van het land, & van de melk komen. De Fries kan alles slechts letterlijk opvatten, & is […]

Lees de rest

Het katholicisme van Nop Maas

Dit zijn foto’s van het monument voor Gerard Reve dat in 2006 werd onthuld op het Waterspiegelplein in stadsdeel Westerpark. De foto’s kreeg ik gisteren toegestuurd van Silvia Steiger die daar niet ver vandaan woont in de Marnixstraat. De schaduw van haar gestalte duikt op in de gedenkplaat van het monument, dat ontworpen werd door […]

Lees de rest

Op zoek naar de Zwarte Madonna

‘De specifieke discussies over de gevaren van vervuiling of 
de roofbouw op grondstoffen worden gevoerd vanuit deze 
twee tegenstrijdige geesteshoudingen. Voor de één ontleent de mens zijn waardigheid aan het feit dat hij dankzij 
de instrumentele rede het beheer over het universum op 
zich neemt. Als er problemen opduiken in verband met 
vervuiling of ecologische […]

Lees de rest

Modernisme en geestesziekte

‘Niet minder wordt, ook in Friesland, het leven op ideëel en cultureel gebied bedreigd door al 
te woelige stromingen van pessimisme, anarchisme, nihilisme, het amorele of zelfs het immorele, 
zoals deze zich in kunst, wetenschap en filosofie internationaal van de volken meester maken. 
Dit zijn geestesstromingen, enerzijds tamelijk ver verwijderd van het volk, maar tevens […]

Lees de rest

De laatste avant-gardisten

Geert Duintjer, 1973 Notitie Geert Duintjer, januari 1973 Josse de Haan, beeld-tekst-collega, 1973 ‘Op de surrealistische poëziemiddag/avond in het Fries Museum op 23 september 1989 – tgv het begin van de surrealistische tentoonstelling DE AUTOMATISCHE VERBEELDING lazen 11 dichters voor en werden er acts gepresenteerd. Geert Duintjer presenteerde ‘piece for eater’ en las ’s avonds […]

Lees de rest