Archief

Archief voor oktober, 2014

Geert Duintjer, de dood voorbij

Gisteren werd Geert Duintjer begraven op de begraafplaats van Odoorn in Drenthe. Het was stil. De mensen stonden in een kring rondom het graf. Aan mij was gevraagd om iets te zeggen over de mens en de kunstenaar Geert Duintjer. Dit was mijn verhaal. * In de dertig jaar dat ik in Friesland werkzaam was, […]

Lees de rest

Op hoge zee

Lees de rest

Kijk nou eens !

Lees de rest

Het verhaal van de drie broers

In augustus 1958 verscheen in het blad De katholike Fries (jaargang 10, nummer 4) een artikel dat geschreven is door mijn pake, Manus Durk Mous. Het verhaal gaat over drie broers die in 1794 meevochten met de Poolse generaal Kosciuszko in een oorlog om het behoud van oude Roomse, Poolse Rijk. Ze werden gevangenen genomen […]

Lees de rest

Kruiden en bloedzuigers

BAKHUIZEN. Aan den kantoorhouder bij den post- en telegraafdienst, den Heer M. D. Mous alhier, is met ingang van 1 Jan. 1928 op zijn verzoek (om gezondheidsredenen) eervol ontslag verleend. Voor ons dorp en omgeving is dit een zeer onaangename tijding. De heer Mous was gedurende bijna 45 jaar aan dit kantoor werkzaam. Als jongen […]

Lees de rest

Een brief over mijn pake

Dit is mijn pake. Ik heb hem nooit gekend. Hij heette Manus Durk Mous. Zo had ik ook moeten heten, want mijn vader heette Durk Manus Mous. Om en om – Manus Durk, Durk Manus, Manus Durk – zo ging dat vroeger bij de stamhouders. Mijn moeder wilde die naam niet en zo werd het […]

Lees de rest

De Friese familie

  Cornelia Dölle overleed op 2 juli 1960 en was toen 87. Die dag kan ik me nog goed herinneren. Er kwam ’s ochtends vroeg telefoon uit Friesland. Mijn vader stond nog in zijn borstrok. Hij was enigszins ontdaan toen hij de telefoon weer op de haak legde. Mijn moeder troostte hem. We zijn nog […]

Lees de rest

Geert Duintjer 1941-2014

De Friese avant-garde In de jaren zestig waaide er nieuwe wind door Europa en ook de kunst werd bevangen door een nieuw élan. De kunst wilde opnieuw beginnen. Nu, Zero, Nul, dat waren de woorden van die tijd. Alles moest opnieuw uitgevonden worden. Opeens had men schoon genoeg al die lyrische en expressieve schildergebaren die […]

Lees de rest