Archief

Archief voor mei, 2014

Met je eeuwig stijve pik

‘Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars. Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën. Uw twee borsten zijn als twee welpen, […]

Lees de rest

Schrijven op weg naar de waanzin

‘Dit boek, dat vol ziet met symboliek, heeft ook als taak iets te suggereren. (vandaar dat Vestdijk misschien de muziek als ‘symbool voor de symboliek’ gebruikt, maar dat kan ook te ver gezocht zijn) Tot slot kan ik nog zeggen dat dit virtuoos geschreven, en zeer knap opgezette (misschien wat ‘überkonstrierte’ ) boek, op mij […]

Lees de rest

Dada siegt! Christus vincit!

‘Wij willen het rijk van de hemel verbreiden de wereld wijd. Aan Jezus de volken verbinden, aan U die er koning van zijt. In Jezus’ koningsharte woedt een laaiende liefdebrand. Een vuur dat uit zal breken tot ’s werelds verste strand.’ Deze tekst kreeg ik gisteren toegestuurd van een oud-klasgenoot van mij uit de tijd […]

Lees de rest

Dada en het katholicisme

‘Ligt er iets achter de Dood? Ik bedoel: bestaat er in de 
R.-K. Kerk een concrete voorstelling van een na de Dood
 zich voortzettend bestaan? Officieel wel, maar in feite niet. 
Want het merkwaardige is, dat het niet één voorstelling van 
zaken is, maar dat het er op zijn minst drie zijn, elke daarvan 
canoniek […]

Lees de rest

Gezicht op Delft

Even haperde zijn computerstem en liep het videofragment uit Star Trek vast, maar dat deerde vrijdag in het bomvolle Beatrixtheater in Utrecht het ademloze publiek van kosmoloog Stephan Hawking geen moment. Na een reset van zijn assistent kon je een speld horen vallen tijdens de voordracht van de volledig verlamde natuurkundige, die uitlegde dat het […]

Lees de rest

Two cats in the yard

mira

 Guus en Mira (foto: Jurriaan Mous)

Lees de rest

Waanzin is hot

‘Eind januari dit jaar stuurde het Museum voor Psychiatrie Het Dolhuys in Haarlem mij twee manuscripten toe. De volgende dag vergat ik al lezend in de stoptrein naar Rotterdam op mijn plaats van bestemming op tijd uit te stappen.’ Aldus begint uitgever Ed Brand van Uitgeverij Candide zijn nawoord in het boek Tegen de tijdgeest […]

Lees de rest

Terug naar Heiloo

Ondanks de warmte was de Shaffyzaal vol, eergisteren in Felix Meritis. Lisa Doeland van de stichting Felix & Sofie leidde het gesprek. Wouter Kusters had graag gehad dat het ‘een prettig gesprek’ zou worden, maar ongemerkt werd het toch een stevig debat. Wat er zoal op tafel kwam ga ik nu niet niet samenvatten. Voor […]

Lees de rest

Heimwee naar het sacrale

Na lang zoeken in mijn boekenkast vond ik gisteren het boekje terug dat ik al jaren kwijt was: Het geloof in de moderne kunst. Met deze redevoering aanvaardde Evert van Uitert in het najaar van 1986 het ambt van hoogleraar in de kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Destijds sloeg dit betoog in als een […]

Lees de rest

Kunst als schuilplaats van de religie

‘De kunst staat boven de natuur, omdat zij de ideeën uitdrukt, wier onvolkomen afbeelding de natuurdingen zijn, de kunstenaar uit zichzelf puttende, verheft zich boven de grillige werkelijkheid tot de rede, door en naar welke ook de natuur schept.’ Deze woorden van Plotinus staan groot afgedrukt in het tijdschrift De Stijl, dat in 1917 werd […]

Lees de rest

Esthetica voorbij de Laocoön

‘Een nog speculatiever idee is voorstelbaar. In literatuur, mu
ziek en beeldende kunst kunnen omtrekken, sporen aanwezig 
zijn van een aanwezigheid die voorafgaat aan het bewuste en ra
tionele zoals wij dat kennen. Er kunnen overblijfsels bestaan van 
een prelogisch, een pregrammaticaal bezinksel van visuele en au
ditieve materie, van reeksen (zoals in de vertelkunst en de mu […]

Lees de rest

Van de schoonheid en de troost

cover.jpg

Het is een gave om te kunnen vergeten, maar het geheugen is ook een troost. Als het waar is  – wat Gilles Deleuze ooit heeft beweerd – dat alles gebeurt alsof het universum een gigantisch geheugen is, dan zijn ook onze herinneringen gebeurtenissen die even werkelijk zijn als alle andere gebeurtenissen die we ‘werkelijk’ noemen. […]

Lees de rest

In het Bloemendaalse bos

Het hoofdstuk Van taal tot taal uit mijn boek Modernisme in Lourdes, Gerard Reve en de secularisering verscheen eerder in het tijdschrift Tirade (december 2010). Het verhaal gaat over Reve als vertaler van toneelteksten, en met name over het stuk Kleine Alice (Tiny Alice) van Edward Albee. Hoofdfiguur is het stuk is een lekenbroeder, Julian […]

Lees de rest

Woorden, waan en aanwezigheid

Kort samengevat: het woord is tevens wat het betekent, en 
het beeld is tevens wat het voorstelt. Ik beweer niet, dat sprake is van een bewijsbare werkelijkheid, of dat één en ander zo 
behoren te zijn, maar dat het aldus, en niet anders, bij de 
kinderen der mensen in zijn werk gaat en ervaren wordt. […]

Lees de rest

De duif is dood

Huib Schreurs kondigt mijn lezing aan. Er was gisteren een behoorlijke opkomst bij mijn lezing in Boekhandel Schreurs & De Groot in Amsterdam. Dat verbaasde mij. Vooraf dacht ik nog: Welke malloot komt er nou op een lezing af met zo’n oubollig onderwerp. De revianen sterven uit en de laatste echte katholiek heeft inmiddels het […]

Lees de rest

Katholicisme, kitsch en camp

‘Het ligt in mijn bedoeling dat verhaal over die Plechtige Hoogmis nog verder te schrijven en – gesteund door de vele inzichten uit je boek Modernisme in Lourdes – onze diepere motieven nader te onderzoeken. Overigens Huib Schreurs is al weer enige jaren mede-eigenaar van een filosofische boekhandel in Amsterdam. Het zou mij niet verbazen […]

Lees de rest