Archief

Archief voor maart, 2014

Afscheid van mijn spiegelbeeld

Vanochtend  in de badkamer merkte ik opeens dat mijn spiegelbeeld verdwenen is. Ik zag mezelf niet in de spiegel, maar de muur achter mij. Ik heb even in mijn wang geknepen, maar verder was er niets mis. Ik kan nu in paniek raken, dacht ik bij mezelf, maar daar schiet ik niet veel mee op. […]

Lees de rest

Het najaar van 1971

Oeps, daar sta ik weer op de foto, betrapt door een fotograaf. Ik zou deze foto ook niet kunnen tonen, maar ik doe het toch. Je bent ijdel of je bent het niet, en hoe je het ook wendt of keert, ik ben ijdel en dat zal ik blijven tot aan mijn laatste snik. Alles […]

Lees de rest

De baard van Oeds Westerhof

Behalve de vele Engelse termen waarmee de betogen van de sprekers gisteren bij de voorlichtingsbijeenkomst van ‘Leeuwarden 2018’ waren doorspekt, was natuurlijk de baard van Oeds Westerhof het grote nieuws. Wat heet: the talk of the town. Wat een baard! Licht grijzend, zo licht zelfs dat me even afvroeg of Oeds een spuitbus had gebruikt. […]

Lees de rest

Terug in het Fryslânhûs

keunstwurk00011.jpg

We schrijven 1996. Het was een jaar zonder noemenswaardige incidenten. In februari sprak ik de jaarvergadering toe van het FNP en introduceerde het begrip ‘De Friese spagaat.‘ Ids Willesmma vocht tegen de windmolens bij zijn tempeltje aan de dijk. Friese artiesten traden op in een protestmanifestatie, onder wie Josse de Haan met een uiterst strijdbare […]

Lees de rest

The long way home

‘Nederland ziet zich als een seculier 
land, waar een radicale ontkerkelijking heeft plaatsgevonden. Maar als 
het om weigerambtenaren gaat, over 
besnijdenis, ritueel slachten of 
seksueel misbruik dan zie je een allergische reactie, iets waarover men zich 
in Duitsland verbaast. Voor Nederlanders is secularisatie zo’n belangrijk onderdeel van de identiteit dat jullie  je steeds blijven afzetten […]

Lees de rest

Jos Heitmann & Modernisme in Lourdes

Jos Heitmann is sinds jaar en dag een trouw en kritisch volger van mijn weblog. Lang niet altijd is hij het eens met wat ik schrijf, maar daarin is hij zeker niet de enige. Jos is net als ik oud-ignatiaan, iets ouder dan ik. Hij zat op het Ig van 1956 tot 1962. Ik zat […]

Lees de rest

Heidegger, tijd en modernisme

‘Het is eenvoudiger om het modernisme aan de hand van voorbeelden uit te 
leggen dan om het te definiëren. Deze opmerkelijke situatie is op zich al een 
eerbewijs aan zijn rijke verscheidenheid. De verschillende verschijningsvormen bestrijken zo’n uitgebreid domein – schilder- en beeldhouwkunst, proza en poëzie, muziek en dans, architectuur en vormgeving, theater en film […]

Lees de rest

Augustinus aan zee

  ‘The picture of human beings as having both an “inside” and an “outside” is so commonplace, so (as it may seem to us) common
sensical, that we find it hard to realize how strikingly modern it is. 
But to appreciate its modernity one need only cast about for state
ments of it earlier than Descartes. One […]

Lees de rest

Augustinus in Venetië

Vandaag de dag zijn de ritmes die de natuurwetenschap verheerlijkt wel duidelijk voor het denken, maar niet voor het waarnemen. Variaties en ritmes worden weergeven in symbolen, die niets betekenen voor de zintuigen. Zij maken de ritmiek van de natuur duidelijk voor hen die zich een strenge discipline hebben eigen gemaakt. Door deze verwantschap kan […]

Lees de rest

Het blok, de bol en het modernisme

‘In order to understand why we have such unreasonable confidence in the idea of absolute position, we have only to recall that spatial localization underlies all language; syntax is essentially topological in nature. But it is precisely against such consequences of spoken thought (la pensée parlée) the scientific thought must react.’ Aldus Gaston Bachelard in […]

Lees de rest

Friesland en het vergeten modernisme

De neiging om het Fries eigene in talige cultuuruitingen eerder te herkennen dan in beeldende kunst of in architectuur is sterker geworden door de nieuwe aandacht voor Friese taalbevordering die sinds de jaren zeventig in Friesland is ontstaan. Als het gaat om de herkenning van een eigen culturele identiteit was de verhouding tussen taal en […]

Lees de rest

Gisteren 40 jaar geleden

Lees de rest

Friesland in tijden van transities

In de jaren zestig begonnen in Friesland de tegenstellingen tussen het platteland en de grote steden te vervagen. Juist die tegenstellingen waren van oudsher bepalend geweest voor het regionalisme in het algemeen en de Friese cultuur in het bijzonder. Tot nog toe werden de jaren zestig in Friesland vooral gezien als een kortstondige periode van […]

Lees de rest