Archief

Archief voor maart, 2014

The long way home

‘Nederland ziet zich als een seculier 
land, waar een radicale ontkerkelijking heeft plaatsgevonden. Maar als 
het om weigerambtenaren gaat, over 
besnijdenis, ritueel slachten of 
seksueel misbruik dan zie je een allergische reactie, iets waarover men zich 
in Duitsland verbaast. Voor Nederlanders is secularisatie zo’n belangrijk onderdeel van de identiteit dat jullie  je steeds blijven afzetten […]

Lees de rest

Jos Heitmann & Modernisme in Lourdes

Jos Heitmann is sinds jaar en dag een trouw en kritisch volger van mijn weblog. Lang niet altijd is hij het eens met wat ik schrijf, maar daarin is hij zeker niet de enige. Jos is net als ik oud-ignatiaan, iets ouder dan ik. Hij zat op het Ig van 1956 tot 1962. Ik zat […]

Lees de rest

Heidegger, tijd en modernisme

‘Het is eenvoudiger om het modernisme aan de hand van voorbeelden uit te 
leggen dan om het te definiëren. Deze opmerkelijke situatie is op zich al een 
eerbewijs aan zijn rijke verscheidenheid. De verschillende verschijningsvormen bestrijken zo’n uitgebreid domein – schilder- en beeldhouwkunst, proza en poëzie, muziek en dans, architectuur en vormgeving, theater en film […]

Lees de rest

Augustinus aan zee

  ‘The picture of human beings as having both an “inside” and an “outside” is so commonplace, so (as it may seem to us) common
sensical, that we find it hard to realize how strikingly modern it is. 
But to appreciate its modernity one need only cast about for state
ments of it earlier than Descartes. One […]

Lees de rest

Augustinus in Venetië

Vandaag de dag zijn de ritmes die de natuurwetenschap verheerlijkt wel duidelijk voor het denken, maar niet voor het waarnemen. Variaties en ritmes worden weergeven in symbolen, die niets betekenen voor de zintuigen. Zij maken de ritmiek van de natuur duidelijk voor hen die zich een strenge discipline hebben eigen gemaakt. Door deze verwantschap kan […]

Lees de rest

Het blok, de bol en het modernisme

‘In order to understand why we have such unreasonable confidence in the idea of absolute position, we have only to recall that spatial localization underlies all language; syntax is essentially topological in nature. But it is precisely against such consequences of spoken thought (la pensée parlée) the scientific thought must react.’ Aldus Gaston Bachelard in […]

Lees de rest

Friesland en het vergeten modernisme

De neiging om het Fries eigene in talige cultuuruitingen eerder te herkennen dan in beeldende kunst of in architectuur is sterker geworden door de nieuwe aandacht voor Friese taalbevordering die sinds de jaren zeventig in Friesland is ontstaan. Als het gaat om de herkenning van een eigen culturele identiteit was de verhouding tussen taal en […]

Lees de rest

Gisteren 40 jaar geleden

Lees de rest

Friesland in tijden van transities

In de jaren zestig begonnen in Friesland de tegenstellingen tussen het platteland en de grote steden te vervagen. Juist die tegenstellingen waren van oudsher bepalend geweest voor het regionalisme in het algemeen en de Friese cultuur in het bijzonder. Tot nog toe werden de jaren zestig in Friesland vooral gezien als een kortstondige periode van […]

Lees de rest