Archief

Archief voor februari, 2014

Over feiten, stijlen en wereldbeelden

‘De menselijke kennis richt zich niet naar de dingen, de dingen 
hebben zich naar de menselijke kennis te richten; vanuit dit 
standpunt, dat Kant met zoveel woorden innam, moet de bloei van 
de metafysica na Kant begrepen worden. Hegel was er de meest 
markante vertegenwoordiger van. ‘Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der […]

Lees de rest

The winner takes it all

Tryntsje Nauta ontvangt Gerrit Bennerprijs (foto: Elske Riemersma) Thom Mercuur als kritisch toehoorder ( Foto: Jacob van Essen)

Lees de rest

Gerrit Bennerprijs voor knuffeltalent?

We schrijven 29 juni 2012. In het toen nog onvoltooide Fries Museum wordt de Gerrit Bennerprijs uitgereikt aan Paul Panhuysen. (zie: hier) Marijke had heel even een brainwave. Ze liet ons fotograferen met de laureaat, Paul Panhuysen (samen met zijn vrouw rechts op de foto), en de toekomstige winnaar van de Gerrit Bennerprijs, Tryntsje Nauta […]

Lees de rest

Dromen met open ogen

‘Tenslotte dromen wij dat wij, krachtens besluit van onze Geest, dingen doen die wij wakend niet zouden 
durven. Ik zou daarom wel gaarne willen weten of er soms in de Geest twee soorten van besluiten bestaan: gefantaseerde en 
vrije? Wil men echter de dwaasheid niet zover drijven dan zal 
men noodzakelijk moeten toegeven, dat dit […]

Lees de rest

Heimwee naar vernietiging

Soms word ik wakker en heb ik zin om iemand plat op zijn bek te slaan. Het komt niet zo vaak meer voor dat ik last heb van rare dromen, maar vannacht was het weer raak. Ik droomde dat ik alles om me heen kon laten ontploffen. Een buitenaards wezen had een chip in mijn […]

Lees de rest

Popie Jopie komt niet meer

‘Vol vreugde prijst mijn hart de Heer! Ja, vol vreugde is 
mijn hart, omdat ik Uw land mag bezoeken. Zoals de aarts
bisschop van Utrecht heeft opgemerkt, heeft alleen in de elf
de eeuw een bisschop van Rome Nederland bezocht. Het was paus Leo IX die uit de Elzas afkomstig was. Ik denk ook aan 
Adrianus VI, […]

Lees de rest

De geboorte van het landschap

  ‘En dan gaan de mensen er op uit om met verbazing te 
kijken naar hoge bergtoppen, naar de machtige golven 
van de zee, naar de brede stromen van de rivieren, die
 wijdheid van de oceaan en de banen van de gesternten, 
maar voor zichzelf hebben ze geen aandacht en het 
maakt hun verbazing niet […]

Lees de rest