Archief

Archief voor februari, 2014

Telkens weer

‘In deze aflevering een portret van Huub Mous, kunsthistoricus en publicist. Mous analyseert het gedicht ‘Scheppinkje’ van Leo Vroman en vertelt over zijn voorlezing van het gedicht tijdens een declamatiewedstrijd in 1965. Als boek heeft hij ‘Nader tot U’ van Gerard Reve uitgekozen. De foto uit 1961 komt uit het jaarboek van het Sint Ignatiuscollege […]

Lees de rest

Jo Vegter, een vergeten modernist

‘Wie was die architect uit Friesland die in 1958 Rijksbouwmeester werd? Wat waren zijn ideeën over architectuur en 
stedenbouw? En waarom is er tot nu toe zo weinig aandacht 
aan zijn enorm brede oeuvre besteed? Deze en andere vragen kwamen boven bij bouwhistorisch ond
erzoek van het ‘Slaakhuys’ in Rotterdam, dat oorspronkelijk 
was gebouwd voor de […]

Lees de rest

If you have tears

Op donderdag 22 april 2004 om 16.37 uur belde ik aan bij het kantoor van de Raad voor de Journalistiek in de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam. Ik had bijtijds de trein genomen uit angst voor vertragingen. Zo was ik al een uur te vroeg gearriveerd in deze statige buurt van Oud Zuid, die zich tegenwoordig […]

Lees de rest

Terug in een vervallen kapel

Kapel van het Ignatiuscollege met glasmozaïek van Joep Nicolas Iedereen ervaart de werkelijkheid vanuit zijn eigen vooronderstellingen, denkraam, geloof of wereldopvatting. Vanuit dat gegeven is het een ijdele gedachte om te menen dat je een ander ooit van je eigen gelijk kunt overtuigen. Dat is water naar de zee dragen. Iedereen wil toch alleen maar […]

Lees de rest

Een kapel na de dood van God

Want alles is fragment. Al door het zeggen van het woord Deelt men, scheidt men en schendt Het alomvattende, dat men niet kent, Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed, Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet, Dat mij beheerst, dat mij gehoorzaamheid gebiedt En als ik zoek en luister, dan vind […]

Lees de rest

Herinneringen aan Louis Le Roy

Louis Le Roy (1924-2012) leerde ik kennen in 1998. Ik had hem uitgenodigd deel te nemen aan een kunstproject dat hij samen met zijn oud-leerling John Körmeling zou uitvoeren. Dat project liep uit op een fiasco. Op zondag 2 juli 2000 werd ik door Le Roy gebeld. Of ik de volgende dag om 9 uur […]

Lees de rest

Herinneringen aan Wim Bors

Op 25 november 2010 overleed Wim Bors (1939- 2010). Wim was een excentriek, warmbloedig, impulsief en bijzonder mens. En hij was ook nog kunstenaar en niet te vergeten de initiatiefnemer en organisator van het eerste videofestival in Friesland, dat in 1995 in Leeuwarden van start ging en onder zijn leiding in de jaren daarop zou […]

Lees de rest

Herinneringen aan Jaap Castelein

Jaap Castelein in 1985 op de praam van Ids Willemsma (foto: Jikkie Cats) Jaap Castelein (1945-2001) was jaren lang ‘de spin in het web’ van culturele leven in Friesland, zeker op terrein van de podiumkunsten. Ik leerde Jaap kennen in 1977, toen ik bij de Fryske Kultuerried werd aangenomen als stafmedewerker beeldende kunst. Hij was […]

Lees de rest

Herinneringen aan Luciano Harms

Luciano Harns overleed op 11 april 1995. Vijfentwintig jaar lang was hij verbonden geweest aan Schouwburg De Lawei in Drachten. Ooit begonnen als acteur bij de Noorder Comapgnie eindigde hij bij De Galerij van De Lawei, waar hij met veel verve de kunst beheerde en tentoonstellingen maakte. Kunstenaars hielden van Luciano en Luciano hield van […]

Lees de rest

Herinneringen aan Sikke Doele

Op 29 juni 2002 overleed Sikke Doele. Toen ik het hoorde was ik met een bus vol Friese kunstenaars op weg naar de Documenta in Kassel.  Onderweg had ik nog net tijd om een condoleance-advertentie door te geven aan de LC. Later dat dat jaar, in november, werd er een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd in Schouwburg De […]

Lees de rest

Dat prachtige sterven van Fryslân

Jarenlang hield ik een knipselmap bij van mezelf. Als ik iets in de krant had geschreven of iemand schreef iets over mij, dan knipte ik dat keurig uit en bewaarde het. Toen ik in 1977 begon te werken bij de Fryske Kultuerried rouleerde daar nog elke week een knipselmap. Daarin kon je lezen wat er […]

Lees de rest

Popmuziek en katholieke nostalgie

‘Huib kreeg er zin in. Als we nou eens hier in Paradiso het interieur van een kerk nabouwen. We zoeken een paar acteurs die de priesters spelen. We nodigen een koor uit om de Kröningsmesse van Mozart te zingen. Dat is een van de belangrijkste dingen heb ik hier geleerd: zorg dat er een koor […]

Lees de rest

Over feiten, stijlen en wereldbeelden

‘De menselijke kennis richt zich niet naar de dingen, de dingen 
hebben zich naar de menselijke kennis te richten; vanuit dit 
standpunt, dat Kant met zoveel woorden innam, moet de bloei van 
de metafysica na Kant begrepen worden. Hegel was er de meest 
markante vertegenwoordiger van. ‘Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht aus der […]

Lees de rest

The winner takes it all

Tryntsje Nauta ontvangt Gerrit Bennerprijs (foto: Elske Riemersma) Thom Mercuur als kritisch toehoorder ( Foto: Jacob van Essen)

Lees de rest

Gerrit Bennerprijs voor knuffeltalent?

We schrijven 29 juni 2012. In het toen nog onvoltooide Fries Museum wordt de Gerrit Bennerprijs uitgereikt aan Paul Panhuysen. (zie: hier) Marijke had heel even een brainwave. Ze liet ons fotograferen met de laureaat, Paul Panhuysen (samen met zijn vrouw rechts op de foto), en de toekomstige winnaar van de Gerrit Bennerprijs, Tryntsje Nauta […]

Lees de rest

Dromen met open ogen

‘Tenslotte dromen wij dat wij, krachtens besluit van onze Geest, dingen doen die wij wakend niet zouden 
durven. Ik zou daarom wel gaarne willen weten of er soms in de Geest twee soorten van besluiten bestaan: gefantaseerde en 
vrije? Wil men echter de dwaasheid niet zover drijven dan zal 
men noodzakelijk moeten toegeven, dat dit […]

Lees de rest