Archief

Archief voor januari, 2013

Woensdag 22 juli 1964

Lees de rest

Maandag 20 juli 1964

 

Lees de rest

Zaterdag 18 juli 1964

VITORIA: 60.000 inw. Bezienswaardig: Kathedraal Santa Maria uit de 12de en 14e eeuw. Palacio de la Disputación, Raadhuis en de Casa Alava (1916), waarin een zestal musea is ondergebracht. Uit: ANWB Gids, 1964

Lees de rest

Donderdag 16 juli 1964

Lees de rest

Woensdag 15 juli 1964

zie ook: hier

Lees de rest

Dinsdag 14 juli 1964

Lees de rest

Maandag 13 juli 1964

CHARTRES: 29 000 inw. Heeft een prachtige kathedraal uit de 12de, 13de en 14de eeuw, die met die van Amiens, Beauvais en Reims tot de beroemdste scheppingen van de gotiek behoort. Ook inwendig is dit de kerk van grote schoonheid, prachtig zijn de geschilderde ramen; ook het beeldhouwwerk in de kooromgang is bewonderenswaardig. Van buiten […]

Lees de rest

Au Dieu Inconnu

‘Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold,  en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.  Hierdoor […]

Lees de rest

Het boek van de dolende ridder

‘Een mens weet evenveel van God als een mier kan weten over de inhoud van het Brits museum.’ Dat schijnt Jung eens gezegd te hebben. Karen Armstrong  vertaalde deze uitspraak later in haar eigen woorden door te beweren dat het brein van een mens evenveel kan vatten van God als een vis snapt van een […]

Lees de rest

Allesbehalve een naïef geloof

‘Oppervlakkig gezien leken veel gelovigen niet bereid vragen omtrent het geloof in te brengen in een discussie met de geestelijkheid. Nu 
was dat ook niet iets wat katholieken gewoon waren te doen. De ‘godsvoorstelling en geloofsboodschap’ van het merendeel van de Nederlandse katholieken is wel gekarakteriseerd als ‘naïef’. Dit zou onder 
meer op te maken […]

Lees de rest

Liefde in Kosmopolis

‘De ketting tussen het hogere en het dagelijkse werd zo doorbroken. De gelovigen leefden, zo heeft Kees Fens eens opgemerkt, als het 
ware in een ‘tussengebied’ waarin ‘het aardse leven [ … ] het hemelse 
ontmoet24 Dit was vooral het geval omdat het dagelijks leven vrij
wel voortdurend en als vanzelfsprekend omlijst werd door allerhande 
religieuze […]

Lees de rest