Archief

Archief voor april, 2012

Het Ostiavisioen

‘Het in filosofische ogen zo ondeugdelijke idee van een 
cartesiaanse ziel maakte een heel gewoon deel uit van 
mijn vroege leefwereld. In 1959, ik was toen elf, stierf 
mijn moeder na een lang en slopend ziekbed. Ik herinner mij dat wij verrast waren door de rouwfor
mule die een oude vriend van mijn vader uitsprak: ‘Dat […]

Lees de rest

De wederopstanding van de ziel

Met Pasen krijgt de ziel een apk-­beurt. Geïnspireerd door Jezus’ kruisiging en de wederopstanding, onderzoeken christenen hun diepste innerlijk. Ook De Maand van de Filosofie, die deze week is begonnen, heeft de ziel als onderwerp gekozen. Niet voor niets, want er woedt in kringen van hersenwetenschappers en filosofen een verhit debat over de rol van […]

Lees de rest

Er kwamen andere tijden

‘Doe’t de boeren al lang melkmasines oantûgd hiene, hiene de Fryske skriuwers dy’t foar master opsloegen, de blinen noch ticht. Guon redakteuren fan it tydskrift mei dy namme hiene net yn ‘e gaten, dat de tsjerne al lang ût de buorkerij ferdwûn wie en part wurden wie fan it fabryk. It wie allinne noch mar […]

Lees de rest

De ziel van Wittgenstein

Bij Plato verwierf de ziel een veel hogere status. Zij was de geest die zich al hoger en hoger stijgend op de vleugels 
van het denken uiteindelijk geheel losmaakte van het lichaam. De platonische ziel was aanvankelijk vooral een 
bovenmatig goed denkende geest. Geleidelijk kwam daar
binnen ook ruimte voor enige wereldse bemoeienis, maar dat ging […]

Lees de rest

Kaartje te koop

Lees de rest

Werom nei de kust

Met werk van Jentsje Popma, Dolph Kessler, Patrick van der Wal, Henk de Vries en Freark van der Wal. Opening 20 april om 17.00 uur In de radiostudio van Omrop Fryslân

Lees de rest

Tresoar past tekst op site alsnog aan

Zo juist werd mij medegedeeld van de zijde van Tresoar dat mijn integrale tekst alsnog wordt geplaatst op de site van Nacht van de Filosofie. Zie hier. Ik doe dus weer mee.

Lees de rest

Tresoar op zijn smalst

Ontzieling in kunst en psychiatrie De ziel heeft de tijdgeest tegen. Volgens Dick Swaab is de ‘geest’ het resultaat van het functioneren van onze 100 miljard hersencellen, 
en de ‘ziel’ een misverstand. Dergelijke opvattingen hebben in de afgelopen decennia flink terrein gewonnen. De gevolgen daarvan worden overal zichtbaar, zelfs op twee terreinen waar de ziel […]

Lees de rest

Foto’s Wadblik-avond

zie hier

Lees de rest

INGEZONDEN

‘Wie Seelisches aus Seelischem hervorgeht’: de familiegelijkenis tussen Van der Leeuw, Jaspers en Sierksma Jan Gulmans Kort geleden besteedde Huub Mous in een fraaie bijdrage enige aandacht aan drie bijna vergeten denkers, die, paradoxalerwijze, mogelijk toch actueel zijn. Een daarvan, Gerardus van der Leeuw – ‘Dienaar van God en Hoogleraar te Groningen’, aldus de titel […]

Lees de rest

Van de krimp in de kramp

Zo is er van een Frysk Festival in 2013 in geen velden of wegen iets te bekennen. En dat terwijl het festival in de opmaat naar 2018 een staalkaart zou bieden van ‘alle creatieve innovatieve energie in de provincie’ (…) Het plan voor een Frysk Festival kwam voor het laatst ter sprake in 2009, toen […]

Lees de rest

The day after

‘Er was een extra scherm nodig in de foyer van het Filmhuis in Leeuwarden op 2 april om alle belangstellenden de lezing van Huub Mous te laten volgen….’ Lees verder op: website Waddenacadamie View more presentations from Huub Mous.

Lees de rest

Jan Gulmans over Fokke Sierksma

(INGEZONDEN BERICHT) Uit het lood geslagen Profiel van Fokke Sierksma Op 28 november 2009 schreef Huub Mous een belangwekkend artikel over wijlen Prof. Dr. Fokke Sierksma (1917- 1977), gedurende de laatste jaren van zijn leven hoogleraar godsdienstwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Al eerder had Mous over deze ‘Fries om útens’ geschreven (onder meer in […]

Lees de rest

De stem van de Noordzee

En al wit ik, achte mienskipsleden, no tige skoan dat it net op us 
paad leit ús drok te meitsjen oer de sûnens of de sjochtme fan ‘e 
Hollânske folkssiele, en dat wy wol wichtiger dingen te dwaan 
hawwe as de Hollânske kultuer mei krektens te bestudearjen, it 
sil ús dochs klearder ynsjoch jaan ek […]

Lees de rest