Friesland is meer

Slauerhoff met de Ford van Dokter Bremer uit Beetsterzwaag, 1929

‘Men pleegt wel den in Friesland geboren schrijvers (ikzelf ervoer het ook) te verwijten dat zij niet de gewestelijke taal schrijven, hun afkomst verloochenen. Men kan daarentegen aanvoeren dat zij veel verdienstelijk werk doen èn voor de natie èn voor de provincie als ze den Friesche eigenaard in hun werk behouden, als in het geschreven Nederlandsch een grondtoon van ’t Fries aanwezig is.‘

Aldus schreef Slauerhoff in De Nieuwe Arnhemse Courant van 23 juli 1932. Wim Hazeu vraagt zich in zijn Slauerhoff-biografie af hoe Fries Slauerhoff eigenlijk was en wat daarvan in zijn werk herkenbaar is. Naar mijn smaak is dat een verkeerde vraag. Het gaat er niet om hoe Fries Slauerhoff was, ook al schreef hij in het Nederlands, maar wat Friese literatuur eigenlijk is.

Lees verder bij: de Moanne

8 Reacties »

 1. Smots22.

  20 juni 2010 op 12:23

  Terug van vijftien km. zondagse wedervaren
  tientallen Fiatjes reden me onderweg tegemoet
  gemoedelijk gegrom van Italiaanse makelij
  vanuit Napels komt de nieuwe wereldheerschappij

  Ach heel Friesland is vergeven van oldtimers
  geef een literaire status aan de grootste slijmers
  nee dan maar dat fijne doodse langs de Hemdijk
  wandelend langs het rottend land, Frieslands lijk.

 2. Huub Mous

  20 juni 2010 op 12:47

  Een oude auto geeft de snobist met geld een goed gevoel
  Het is alsof hij even los is uit het moderne strijdgewoel
  In oude tijden rijdt hij rond in zijn krakend automobiel
  Eigenlijk is hij gek, wat heet: een nostalgisch imbeciel

  in Friesland zie je veel van die gesjeesde, rijke heren
  De schaapjes op het droge, wat kan de pret nog keren
  Ze weten nergens van, cultuur is voor barbaren
  Maar straks trekt Magere Hein ook rijken aan de haren

 3. protootofoto

  20 juni 2010 op 12:57

  handgelaarsde pendelaar
  stuurs en peinzend aan t wiel
  1 ding is wel zonneklaar:
  ‘the hoff’ was duidelijk 4-tactiel

 4. Smots22:

  20 juni 2010 op 13:16

  Ja de grote Manitoe die weet van wanten
  de dood heeft onder hen de meeste klanten
  nu lijkt me zo’n Fiatje iets voor minimalisten
  doldwaas toerend in hun ebbenhouten kisten.

  De paus geeft namelijk aan alles zijn Fiat
  zo zat ik laatst nog met Sophia Loren in bad
  ik loop graag des zondags gaarne over de Hemdijk
  op weg naar de einder, naar Zijn koninkrijk.

 5. Huub Mous

  20 juni 2010 op 18:56

  Vergeet de rode Prada-schoenen van Il Papa niet
  Daar loopt hij mee ‘t Vaticaan door zodat God hem ziet
  Want deze paus is ijdel als een katholieke pauw
  Zo komt die roomse gluiperd nog eens lelijk in het nauw

 6. Aan lieve Lita

  20 juni 2010 op 19:47

  Factfile
  Frysk KLASSiEk Festival
  * Onderscheidend evenement in Fryslân op 8,9, 10 en 11 juli 2010
  * Doel: Fryslân neerzetten als cultuur- en recreatiegebied bij uitstek.
  * Stimulering regio in alle facetten van maatschappelijk welzijn, cultuur en recreatie.
  * Schaal en aard: Grootschalig, bruisend evenement met provinciale promotie en nationale uitstraling.
  * Drie gemeenten in Fryslân betrokken met culturele en educatieve programma’s
  * Verwacht aantal bezoerkers: 5.000 á 10.000.
  * Cultuur en beleving: Dorpen en steden in Fryslân mobiliseren en alle bestaande evenementen, exposities, manifestaties en culturele activiteiten etc. zoveel mogelijk koppelen aan dit evenement en deze data alles onder één Frysk KASSiEK Festival paraplu. Massaal promoten en integraal organiseren.
  * Sfeerkenmerken: “Gezelligheid”, “Saamhorigheid”, “Cultuur”.
  * Massa-evenement.
  * Run op accommodaties, grote belangstelling in de kernen met culturele activiteiten in de dorpen en havens.
  * Doelgroepen MasterClasses: zangers en (semi-) professionals.
  * Goede bereikbaarheid voor mensen met een beperking.
  * Toeschouwers: Friezen, toeristen van buiten de regio, gezinnen met
  kinderen, (semi-) professionals, evenement- en cultuur liefhebbers.
  * Verwacht aantal toeschouwers en betrokkenen: 5.000 tot 10.000
  * Culturele evenementen, -uitingen, manifestaties door de gehele regio.
  * Promotie: promotie en naamsbekendheid van Fryslân is DOEL van het festival.
  * Financiering: Gemeenten Skarsterlân, Gaasterlân-Sleat & Lemsterland,
  Provinsje Fryslân, sponsors en deelnemersbijdragen.
  * Organisatie/uitvoering: Stichting Frysk KLASSiEk Festival
  * Ca. 250 Vrijwilligers

  Bovenstaande tableau kreeg ik toegestuurd van Keunstwerk.

  Naast de niet bescheiden facts, schrik ik nogal, als ik bij sterretje Toeschouwers lees:
  Friezen, toeristen van buiten de regio, gezinnen met kinderen, (semi-) professionals, evenement- en cultuur liefhebbers.

  Ik ben geen Fries, ik ben geen toerist van buiten de regio, ik heb geen gezin met kinderen, ik ben geen (semi) professional, ik ben helemaal geen evenementen liefhebber en tenslotte ik ben ook helemaal geen cultuur liefhebber in het algemeen, want een heleboel “cultuur” kan mij meer dan gestolen worden.

  Ik vraag mij dus af, ben ik daar wel welkom op dat Frysk KLASSiEk Festival?

  Lieve Lita, wat is hierop uw antwoord?

 7. Gijs Fongers

  20 juni 2010 op 19:59

  Huub, ik heb je vandaag in Groningen gemist.
  Was het een rustdag voor je stalen ros?
  Zie: http://gelkinghe.web-log.nl/

 8. Huub Mous

  20 juni 2010 op 22:07

  Bij wind en regen zie je mij niet op pedalen
  Dan ga ik liever een patatje oorlog halen
  Mijn stalen ros staat al dagen aan de kant
  En dan, wat is natuur nog in dit Friese land

  Geef mij de grauwe, stedelijke wegen,
  De aan de Emmakade vastgeklonken waterkant,
  De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand
  Door d’ scheve Oldehove langs lucht bewegen.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)