De Koran is niet voor de poes

mira.JPG

Wij hebben drie katten in huis. Dat is te zeggen: twee katten en een poes. Die poes heet Mira en ze is nu bijna een jaar oud. Eigenlijk wilde ik dat ze ‘Paris’ had geheten, genoemd naar Paris Hilton, maar mijn huisgenoten waren het daar niet mee eens. Achteraf bezien kan niet worden ontkend dat Paris een betere naam was geweest. Mira is namelijk zeer vrouwelijk, zelfs op het nuffige af. Ze moet ook voortdurend geaaid worden en ze draait bevallig met haar kont als ze door de kamer huppelt. Ze is ook zeer wispelturig en druk. Soms denk ik wel eens dat een pilletje ritalin haar geen kwaad zou doen, maar eerlijk is eerlijk: het geeft wel wat leven in huis. Vooral ’s nacht kan Mira behoorlijk zitten spoken. Soms hoor je dan een harde klap beneden en dan blijkt dat ze weer wat heeft omgegooid. Ze komt ‘s nachts ook wel eens op mijn kussen liggen en knort dan zo luid, dat ik er wakker van word. Nee, Mira is een typetje met uitzonderlijke gewoontes.

Zo heeft ze sinds enige tijd de onhebbelijke gewoonte ontwikkeld om achter in mijn boekenkast te kruipen. Mijn boekenkast staat in de gang, dus daar kan ik niet altijd zicht op houden. Als je van opzij achter de boeken kruipt kom je in een meterslange smalle corridor terecht tussen de boeken en de muur. Voor een poes moet dat heel spannend zijn. Soms slaapt ze daar ook. Dat weet ik, want dan zie ik ‘s ochtends een bult in de boekenkast. Op haar slaapplek heeft ze dan de boeken in een flauwe bocht naar buiten geduwd. Ik duw die boeken dan altijd keurig weer terug. Niks aan de hand dus, maar soms gaat het mis. Dan ligt er ’s ochtends een boek in de gang. Een boek dat Mira naar buiten heeft geduwd. Een boek waar ze kennelijk de pest aan heeft. Zo ben ik zeer geïnteresseerd geraakt in haar antipathieën tegen specifieke boeken. Boeken die kennelijk niet voor de poes zijn.

Waar Mira vooral niets van moet hebben zijn theologische verhandelingen en boeken over de wereldreligies. Dat is niet zo vreemd, want de onderste rij in mijn boekenkast, waar ze natuurlijk bij voorkeur ligt, is over een lengte van vier planken aan dit soort onderwerpen gewijd. Zo is het onvermijdelijke onlangs dan ook gebeurd. Toen ik ’s ochtends beneden kwam, lag de Koran in de gang. Ik heb dat boek zo’n jaar of wat geleden gekocht. Ik geloof kort na 11/9, omdat ik destijds vond dat ik me maar eens wat meer in de islam moest gaan verdiepen. Ik kan niet zeggen dat ik de Koran nog dagelijks raadpleeg. De Bijbel trouwens ook niet. Het zijn boeken die je nu eenmaal in de kast hebt staan, maar die je nooit helemaal zult lezen. Net als Het Kapitaal van Karl Marx. Ook zo’n klassieker die niemand echt gelezen heeft. Voor Mein Kampf van Adolf Hitler geldt hetzelfde, maar dat is een verboden boek en verboden boeken lees je nu eenmaal niet zo makkelijk. Zelfs de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden, zo ontdekte ik laatst, heeft geen exemplaar van Mein Kampf in huis. Van de Bijbel en Het Kapitaal wel. Zelfs de Koran is daar te vinden.

Afijn, mijn Koran lag van de week dus zomaar op de vloer in de gang. Het is een dik boek van 637 pagina’s. Dus dat moet best een harde klap zijn geweest. Toch heb ik niets gehoord ‘s nachts, wat op zich al een wonder is, want ik slaap doorgaans zeer licht. Mijn editie van de Koran is uitgegeven door de ‘Oriental & Religious Publishing Organisation’ in Pakistan, onder auspiciën van wijlen Hazrat Mirza Bashir-ud-din Maimud Ahmad. Het de is zesde druk uit 1994. De vertaling is van ‘De Ahmadiyya Gemeenschap’ in ’s Gravenhage en het boek is gedrukt bij C. Haasbroek BV in Alphen aan de Rijn. Het is een Koran in twee talen: in de linker kolom staat de Nederlandse tekst en in de rechter de Arabische. Ik heb dit boek destijds antiquarisch gekocht en de vorige eigenaar staat voorin ook vermeld: Tom Bruning. Er staat ook een datum bij: 18-03-01. Dat is een half jaar voor 9/11. Het zou me niet verbazen als deze oorspronkelijke eigenaar zijn Koran op de dag na de aanslagen in Amerika de deur uit heeft gedaan.

Ik vroeg me af of Mira misschien heiligschennis had gepleegd door dit heilige boek zomaar op de grond te gooien. Op het verbranden van de Koran staat de doodstraf. Zo staat het immers in de sharia. Ook het scheuren van pagina’s uit de Koran kan tot grote gevolgen leiden. Daar weet Geert Wilders inmiddels alles van. Maar geldt dat ook voor het zomaar op de grond gooien van de Koran? En zo ja, geldt dat ook voor een poes? Wat zegt de sharia daarover? Dat zou ik graag willen weten. Zo kwam het dus dat ik van de week naar de boekwinkel ben gestapt om te zien of er ook lectuur over de islam en poezen bestaat. Zo’n boek kon ik niet vinden, maar wel iets wat in de buurt kwam. Het is ‘De islam voor varkens, ezels en andere beesten’. Dat boek is ook net verschenen en geschreven door een groot kenner van de islam: professor dr. Hans Jansen. Hij beantwoordt maar liefst 267 vragen over de islam, de Koran, de sharia en alles wat daar bij te pas komt.

Ik kan dit boekje aan iedereen aanbevelen. Het is uiterst onderhoudend geschreven en zeer informatief. Ik heb er in ieder geval veel van opgestoken en mijn beeld van de islam en de Koran is er niet rooskleuriger op geworden, integendeel. Het mooie is dat Hans Jansen zich beperkt tot feiten en feitelijkheden. Eigenlijk zou Geert Wilders uit dit boekje alleen maar één hoofdstuk voor hoeven voor te lezen. Dan zou zijn film feilloos zijn doel bereiken. Maar ik ben bang dat het zo niet werkt. De site van ‘fitna, the movie‘ is gisteravond door de Amerikaanse provider uit de lucht gehaald. Veel mensen willen de waarheid over de islam gewoon niet horen. Moslims niet en veel weldenkende Nederlanders al helemaal niet. Ze lopen liever mee in een demonstratie tegen Geert Wilders dan zich te verdiepen in de feiten. Eén troost: noch de Koran, noch de sharia hebben iets specifieks te melden over de bestraffing van een poes als zij dit heilige boek ontheiligd heeft door het op de grond te gooien. Hoe kan het ook anders, de Koran is er voor alle dieren, zelfs voor mensen, maar de Koran is niet voor de poes.

 

4 Reacties »

 1. Siham

  22 juni 2015 op 10:06

  Islamitische regelgeving omtrent katten

  Door Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (islam-qa.com)
  Vertaald door AlMutaqqun.tk
  ________________________________________

  Ten eerste:
  Het is toegestaan om katten in huis te houden en hier is niets mis mee omdat katten niet schadelijk of najis (onrein) zijn.
  Dat katten onschadelijk zijn, wordt door niemand betwist, ze zijn juist nuttig omdat ze slangen, ratten, insecten en andere dingen opeten die in het huis of in de tuin zouden kunnen zijn.
  Dat katten niet najis zijn, is bekend van de Hadith (overlevering) van Kabshah bin Ka’b ibn Malik die gezegd heeft dat Abu Qataadah (de vader van haar man) bij haar kwam en ze schonk water voor hem om Wudu’ (kleine wassing) te doen en een kat kwam van het water drinken dus hield hij de schaal schuin zodat de kat kon drinken. Kabshah zei: “Hij zag dat ik naar hem keek en vroeg: ‘Vind je het vreemd, O dochter van mijn broeder?’ Ik zei: ‘Ja.’ Hij zei: ‘De Boodschapper van Allah (Salla Allaho ‘Alayhi Wassalam) heeft gezegd: ‘Ze (katten) zijn niet najis, ze zijn onder degenen die met jullie omgaan.’”
  (Overgeleverd door al-Tirmidhi 92; al-Nasaa’i 68; Abu Dawud 75; Ibn Maajah 367. Geclassificeerd als Sahih (authentiek) door al-Albaani. Ibn Hajar heeft in al-Talkhis overgeleverd dat al-Bukhari het als Sahih heeft geclassificeerd)

  Ten tweede:
  Het is overgeleverd dat Ibn ‘Umar (Radiya Allaho ‘Anho) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (Salla Allaho ‘Alayhi Wassalam) zei: ‘Een vrouw ging de Hel binnen vanwege een kat die ze vastgebonden had en niet voerde, noch liet ze hem los om zich met het ongedierte van de aarde te voeden.’”
  (Overgeleverd door al-Bukhari 3140; Muslim 2242)

  Het ongedierte van de aarde betekent insecten en muizen enz.
  Deze Hadith bekritiseert de vrouw niet vanwege het houden van een kat maar het toont aan dat de zonde van de vrouw lag in het niet voeden van de kat en hem niet van het ongedierte van de grond laten eten.

  Ten derde:
  De Sahabi (metgezel) Abu Hurayrah (letterlijk “Vader van het Katje”) werd zo genoemd omdat hij van katten hield en ze bij zich hield. Hij werd bekend met deze naam en mensen vergaten zijn echte naam, totdat de geleerden twistten over zijn echte naam en er bijna dertig verschillende meningen waren over wat het was. Ibn ‘Abd al-Barr heeft in al-Isti’ab gezegd: “De meest correcte mening is dat zijn naam ‘Abd al-Rahman ibn Sakhr was maar niemand van hen betwistte dat hij Abu Hurayrah was.”

  Ten vierde:
  Het is toegestaan om katten te houden maar het is niet toegestaan om ze te kopen of te verkopen; ze mogen als geschenken gegeven worden of weggegeven worden. Dit is vanwege de Hadith van Abu’l-Zubayr die gezegd heeft: “Ik vroeg Jabir over de prijs van honden en katten. Hij zei: ‘De Profeet (Salla Allaho ‘Alayhi Wassalam) verbood dat.’”
  (Overgeleverd door Muslim 1569)

  Er is dus degelijk wel wat gezegd over katten en poezen in de islam.
  Het staat niet alleen in de koran, maar er zijn ook hadiths over. De overleveringen van de profeet en zijn metgezellen. En er is zelfs beschreven dat je voor elk dier die je goed behandeld hebt er een beloning voor staat. Hieronder een voorbeeld:

  Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet gezegd: ‘Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hondheeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De “sahaba” vroegen de Profeet : worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah’s zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.’ [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

  De uitleg van de hadith: De barmhartigheid in de Islam is niet uitsluitend bedoeld tegenover mensen, maar ook tegenover de dieren. De Islam moedigt de moslim aan om barmhartig te zijn tegenover zijn medemens en de dieren.

  De man uit het verhaal liep op een pad en kreeg een enorme dorst en dronk uit de put. Toen hij uit de put kwam zag hij een hond die de aarde likte van de dorst. De man zei tegen zichzelf: deze hond heeft evenveel dorst als ik had. Hij besloot de hond water te geven, ging voor de tweede keer de put in, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. Allah heeft zijn daad geprezen en heeft zijn zonden vergeven.

  Als er tegenwoordig in het kader van allerlei sociale activiteiten ook instanties zoals de dierenbescherming zijn opgezet, dan is uit deze hadith te concluderen dat de Islam een uitstekende voorloper vormt op deze instanties. Dit laat geen twijfel bestaan over de hoogwaardige doeleinden van de Islam en zijn voorsprong op het gebied van elke eerbiedwaardige vorm van beschaving.

  Hieronder nog meer voorbeelden met het omgaan met dieren:

  Dieren behoren tot een gemeenschap
  En er is geen levend wezen op aarde en geen vogel die met zijn vleugels vliegt of zij behoren tot gemeenschappen zoals die van jullie… > Q. 6:38
  Schuldig zijn aan het dood van een dier
  De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim, volgens Abu Hurayra.
  Het slaan van dieren
  De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Een man leidde een koe: hij bracht haar naar boven en begon haar te slaan. Toen zei ze tegen hem Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.
  Dieren goed behandelen
  Ibn Mas`oed r.a. heeft gezegd < We waren in het gezelschap van de profeet s.a.w.s. tijden een reis. Hij zonderde zich af om zijn behoefte te doen. Tijdens zijn afwezigheid hebben we een vogel gezien met zijn twee jongen die hebben we gevangen. Toen begon hun moeder rond ons te fladderen. Toen de profeet dat zag, zei hij
  Het zinloos doden van dieren
  De boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd: < Degene die een vogel doodt uit frivoliteit, zal voor Allah geleid worden op de Dag des Oordeels en de vogel zal zeggen Overgeleverd door An-Nasa`i en Ibn Hibban.

  Ik hoop dat je nu een heel ander kijk zal hebben naar de islam toe. De islam is juist heel vredelievend. En als je de koran had uitgelezen die je in de boekenkast staat dan zou je met je eigen ogen zien. Aangezien je jaren de Koran niet hebt gepakt om te lezen wil je poes je een handje erbij helpen. Zij is tenslotte ook de creatie van Allah en houd van jou als haar verzorger en wilt dat je juist de koran gaat uitlezen en gaat inzien wat de echte Waarheid is.

  Moge Allah jou leiden in sha Allah !

 2. Huub Mous

  22 juni 2015 op 10:36

  Beste Siham. Bedankt voor deze uitvoerige uitleg. Ik heb mijn poes Mira nogmaals bestraffend toegesproken en tot wat meer respect voor de Koran gemaand.

 3. Yahya

  27 oktober 2016 op 10:05

  Beste huub,

  Soms vragen wij mensen een teken van god dat hij bestaat. En dan als er niks komt dan zeggen we ja hij zal vast niet bestaan.
  Kan het mischien zo zijn dat dit een soort teken is. Dat je dat boek even helemaal moet lezen ofso of meer aandacht aan moet besteden.

  Mvg

 4. Huub Mous

  27 oktober 2016 op 16:42

  Beste Yahya,

  Ik sluit die mogelijkheid niet uit.

  Probleem is wel dat Mira wel eens meer een boek uit de kast gooit. Laatst nog was dat ‘The beat of a different drum. The life and science of Richard Feynman’ Dat is een mooie biografie die Jagdish Mehra in 1994 publiceerde over het leven van de natuurkundige Richard Feynman die baanbrekend onderzoek deed op het terrein van de kwantumfysica.

  Hoe weet ik nu welk teken met welk boek verbonden is?

  mvg

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)