Frysk Festival

contract huubmous.nl0008.jpg

Het is 23 juli 2000. De laatste dag van het Frysk Festival. Op de foto van links naar rechts: Gryt van Duinen (voorzitter van het bestuur), ondergetekende (artistiek leider), Metsje Gerlsma (zakelijk leider) en Peter Karstkarel (projectleider Slachtermarathon).

Zo zou ik me het Frysk Festival graag willen blijven herinneren. Als een coproduct van een dreamteam. Zo is het festival ooit ook opgericht. Het moest een feestelijk gebeuren zijn dat van onderop met zijn allen wordt opgebouwd. Zoiets kan alleen in Fryslân. Tenminste, als de bezieling er is bij bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en iedereen die er aan mee wil doen. Het Frysk Festival is altijd een zaak geweest van liefhebbers. Nooit van managers.

Het Frysk Festival werd in 1978 ongericht door Jaap Castelein, destijds adjunct-directeur van de Fryske Kultuerried. Jarenlang is hij de drijvende kracht geweest achter deze vijfjaarlijkse manifestatie. Het Festival Festival groeide uit van een vlootschouw van Friese cultuur tot een manifestatie met gigaprojecten. De speelfilm De Dream, de musical Mata Hari, het muziekspektakel Abe, de tentoonstelling Salut au Monde in het Fries Museum, de Slachtemarathon en Orfeo Aqua. Het is maar een greep uit alles wat het Frysk Festival heeft voortgebracht.

Sinds enige tijd is het Frysk Festival in opspraak. Het wil niet meer. De verzakelijking heeft toegeslagen. Het denken in producten en urenregistratie staan haaks op het enthousiasme en de bevlogenheid die voor de organisatie ven een dergelijk festival van levensbelang zijn.

Op uitnodiging van het nieuwe festivalbestuur (in oprichting) mocht ik gisteravond – op persoonlijke titel – advies komen uitbrengen over de toekomst van het Frysk Festival. Plaats van handeling: een achterafzaaltje in het Oranje Hotel. Rond de tafel zaten bestuurders, managers en captains of industrie. Ik hoorde mij zelf praten en praten …. Ik hoop dat ze naar me geluisterd hebben.

Laat een reactie achter

(verplicht)

(verplicht, wordt nooit weergegeven)